راه اندازی بخش «مردم‌شناسی»

جلیل ضیاءپور، جدا از آنکه نقاشی پیشرو بوده است، فعالیت‌های پژوهشی گسترده‌ای را نیز در زمینه‌ی مردم‌شناسی انجام داده است. در حقیقت زندگی‌ او با نقاشی و مردم‌شناسی آمیخته بود. به همین جهت تصمیم گرفتم بخش «مردم‌شناسی» را ایجاد نمایم و شما را با فعالیت‌های ایشان در این زمینه نیز، آشنا سازم. بنابراین به زودی مطالب مرتبط را در سایت قرار خواهم داد. لطفاً برای ملاحظه این بخش، اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *