راه اندازی بخش «گفتاوردها»

بخش جدیدی با عنوان «گفتاوردها» ایجاد گردید که حاوی برخی از نظرات «جلیل ضیاءپور» در زمینه‌ی هنر می‌باشد. این نظرات در غالب جملاتی کوتاه و موجز مطرح شده است و می‌تواند ما را با اندیشه‌های ایشان آشناتر سازد. برای ملاحظه این بخش، اینجا کلیک کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *