به روز رسانی «آثار» و افزودن بخش «فعالیت‌ها»

بخش «آثار» به روز رسانی گردید. فهرست آثار و توضیح مختصری در خصوص چگونگی شیوه‌ی نقاشی جلیل ضیاءپور را در اختیارتان قرار داده‌ام و نیز بخش جدیدی را با عنوان «فعالیت‌ها» ایجاد کرده‌ام که شامل فعالیت‌های فرهنگی – هنری، مشاغل، مأموریت‌ها و مشارکت در برخی از نمایشگاه‌های ضیاءپور می‌باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *