سخن نو آر

این،  نخستین یادداشت از مجموعه نوشته هایی است که در این سایت تحت عنوان «وبلاگ» منتشر خواهند شد. این وبلاگ شما را در جریان رخدادها و  فعالیت های فرهنگی هنری خانواده ضیاءپور قرار خواهد داد.

در تمامی این نه سالی که از رفتن ضیاءپور می گذرد، خانواده ایشان همواره تلاش کرده است تا راه و اندیشه آن بزرگمرد را زنده نگاه دارد. انتشار و اتمام کارهای ناتمام استاد، برگزاری همه ساله بزرگداشت ایشان، ارتباط با مراکز فرهنگی، نشریات و دانشجویان و نهایتاً راه اندازی سایت رسمی جلیل ضیاءپور بخش کوچکی از این فعالیت ها است.

این وبلاگ، انعکاس این فعالیت های هر روزه است و بستری است برای  ارتباط دو طرفه خانواده ضیاءپور و تمامی هنرمندان، هنرجویان و دوستداران پدر نقاشی نوین ایران و اندیشه های او.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *