سایت رسمی جلیل ضیاءپور

سخن نو آر

این،  نخستین یادداشت از مجموعه نوشته هایی است که در این سایت تحت عنوان «وبلاگ» منتشر خواهند شد. این وبلاگ شما را در جریان رخدادها و  فعالیت های فرهنگی هنری خانواده ضیاءپور قرار خواهد داد.

در تمامی این نه سالی که از رفتن ضیاءپور می گذرد، خانواده ایشان همواره تلاش کرده است تا راه و اندیشه آن بزرگمرد را زنده نگاه دارد. انتشار و اتمام کارهای ناتمام استاد، برگزاری همه ساله بزرگداشت ایشان، ارتباط با مراکز فرهنگی، نشریات و دانشجویان و نهایتاً راه اندازی سایت رسمی جلیل ضیاءپور بخش کوچکی از این فعالیت ها است.

این وبلاگ، انعکاس این فعالیت های هر روزه است و بستری است برای  ارتباط دو طرفه خانواده ضیاءپور و تمامی هنرمندان، هنرجویان و دوستداران پدر نقاشی نوین ایران و اندیشه های او.

Exit mobile version